Lista mailingowa "Stypendia"

 
Jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o ważnych sprawach dotyczących stypendiów oraz projektach Komisji Socjalnej - ZAPISZ SIĘ NA LISTĘ MAILINGOWĄ.

http://listy.samorzad.pw.edu.pl/mailman/listinfo/stypendia


Politechnika Warszawska obejmuje swoich studentów i doktorantów systemem pomocy materialnej. Podstawowym jej składnikiem jest Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów, utworzony z dotacji z budżetu państwa. Poza nim Uczelnia posiada Własny Fundusz Stypendialny oraz otrzymuje dodatkowe środki, takie jak dotacje przeznaczone na stypendia ministra.

W razie pytań i wątpliwości najlepiej poinformowaną osobą, która może udzielić wyjaśnień jest przewodniczący Komisji Socjalnej ks@samorzad.pw.edu.pl. Pomocą mogą również służyć wszystkie wydziałowe komisje stypendialne.

Redakcja Polibuda.info nie udziela żadnych informacji związanych z treścią tej strony.

Komunikaty

Terminy składania wniosków o stypendia

Wnioski o stypendia należy składać do dnia 15 października 2013.
Złożenie wniosku o stypendium socjalne lub specjalne dla niepełnosprawnych po w/w terminie skutkuje przyznaniem stypendiów od miesiąca następnego po dacie wpłynięcia wniosku.

Kwoty stypendiów w Roku Akademickim 2012/2013

Kwoty stypendiów w Roku Akademickim 2012/2013 (PDF, 0.5MB)

Kwoty stypendiów na Rok Akademicki 2013/2014 zostaną określone pod koniec października.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

W roku 2012 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 1500.00 zł brutto.
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (PDF, 24kB)

W roku 2013 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1600.00 zł brutto.
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (PDF, 124 kB)

Jak dostać stypendium?

Próg dochodu

uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego wynosi 850,20 zł netto.

nasi partnerzy