Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

Ten artykuł został opublikowany 24-01-2014 21:22 i może nie być aktualny. Spróbuj wyszukać nowsze treści.

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej powstało w roku 2007 z inicjatywy grupy studentów i
dlatego śmiało można stwierdzić, że KNGP to My- Studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna na
Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
Przedmiotem naszych zainteresowań są szeroko pojęte zagadnienia związane z zagospodarowaniem i
kształtowaniem przestrzeni, dotyczące zrównoważonego rozwoju, lokalnego i regionalnego, kwestii
środowiska przyrodniczego, rozwoju społeczno-gospodarczego oraz w szczególności zagadnienia
związane z kształtowaniem i projektowaniem urbanistycznym.
Celem naszej pracy jest rozwój i pogłębianie zainteresowań związanych z gospodarką przestrzenną
oraz poszerzanie, promowanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej powyższych zagadnień, jak
również rozpropagowywanie na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej kierunku gospodarka
przestrzenna.
Otwarci na współpracę z innymi stowarzyszeniami realizujemy swoje cele poprzez różnorodną
działalność: od organizacji seminariów, spotkań, konferencji, debat i wyjazdów naukowych aż po
prowadzenie badań z zakresu gospodarki przestrzennej i organizowanie warsztatów.

Opiekunowie naukowi koła:
prof. dr hab. Alina Maciejewska- Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
dr inż. arch. Wojciech Bartoszczuk
dr Józef Dobija

nasi partnerzy