Konik 2015 - lista wystawców i opisy

Targi Kół Naukowych i Organizacja Studenckich "Konik" to okazja do poznania kół naukowych i organizacji, które funkcjonują na Politechnice Warszawskiej.

Ten artykuł został opublikowany 27-10-2015 00:39 i może nie być aktualny. Spróbuj wyszukać nowsze treści.

Poniżej znajduje się lista wystawców, wraz z krótkimi opisami czym się zajmują.

Koło Naukowe Informatyków
Jesteśmy kołem naukowym przy wydziale MiNI, ale zapraszamy zainteresowanych z całej uczelni. Zajmujemy się ogólnie rozumianym IT w szerokim znaczeniu, od programowania, przez bezpieczeństwo komputerowe po zarządzanie projektami informatycznymi.

ADek
Koło naukowe ADek powstało w kwietniu 2013 roku z inicjatywy szóstki studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Bardzo szybko udało się nawiązać współpracę z Uniwersytetem w Bethune i już po niespełna dwóch miesiącach działalności wziąć udział w Vierzon International and Educational Meeting of Electrical Gokart e-Kart 2013.
Regularny start w zawodach we Francji to tylko jeden ze stałych punktów w naszym kalendarzu. Organizujemy spotkania ze specjalistami z zaprzyjaźnionych firm, którzy chętnie dzielą się z nami swoją wiedzą, a także odpowiadają na nurtujące nas pytania. Liczne wyjazdy zagraniczne oraz praca w międzynarodowym środowisku to kolejna zaleta naszej działalności. Dbamy o poszerzanie swojej wiedzy z zakresu elektroniki, elektrotechniki, energoelektroniki, programowania, grafiki komputerowej, mechaniki, ale także autoprezentacji, zarządzania i marketingu, pracy w zespole oraz posługiwania się językami obcymi.

Koło Naukowe Automatyki Przemysłowej
Jesteśmy organizacją studencką działającą przy Wydziale Inżynierii Produkcji. Kierując się specyfiką wydziału, zajmujemy się projektami z dziedzin automatyzacji procesów produkcyjnych oraz budową urządzeń mających brać czynny udział w tych procesach. Organizujemy szkolenia, warsztaty oraz wycieczki dla członków KNAP aby rozwijać swoją wiedzę w zakresie automatyki przemysłowej i nie tylko.

Koło Naukowe Robotyki Bionik
Bionik to zgrany zespół ambitnych i kreatywnych ludzi, zainteresowanych robotyką, programowaniem i elektroniką. Zrzeszamy studentów (i nie tylko), którzy chcą wziąć udział w ciekawych projektach, napisać pracę dyplomową z robotyki, poznać wyjątkowych ludzi. Nasza działalność obejmuje programowanie robotów, organizację ogólnopolskich zawodów robotyki, a także świetną zabawę na wspólnych wyjazdach. Zajmujemy się robotyką mobilną oraz manipulacyjną, mamy za sobą zakończone sukcesem projekty oparte na Arduino, a w dziedzinie robotów LEGO możemy nazwać się ekspertami. Chętnie przyjmujemy nowych członków - jedyne wymagania to chęć do pracy i pomysłowość :)

Studenckie Koło Astronautyczne
Zajmuje się tematyką inżynierii kosmicznej.

Klub Turystyki Wszelakiej Dreptak
Klub Turystyki Wszelakiej Dreptak jest organizacją studencką działającą przy Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, która zrzesza miłośników turystyki wszelakiego rodzaju i z otwartymi ramionami przyjmuje każdą osobę o niespokojnej duszy wędrowca.
Co roku organizujemy około 20 wyjazdów, liczne pokazy zdjęć z wyjazdów i wypraw. Oprócz trzech tradycyjnych rajdów – Cielaka, Rajdu 1 Roku i Nietoperza, nasz Klub organizuje również inne wyjazdy, odbywające się o każdej porze roku, takie jak: rajdy piesze, górskie, rowerowe, wyjazdy do znanych polskich i europejskich miast, wyjazdy na wydarzenia kulturalne, narty, żagle, kajaki. W Klubie działa też sekcja wspinaczkowa.
Oprócz zwykłych wyjazdów odbywają się również wyprawy. W ciągu ostatnich trzech lat Członkowie naszego Klubu zdobyli jeden z najwyższych szczytów Kaukazu - Kazbek, najwyższy szczyt Afryki północnej - Dżebel Tubkal, najwyższy szczyt Alp Bawarskich - Zugspitze oraz najwyższy szczyt Europy - Mont Blanc. Dwie z tych wypraw zdobyły główną nagrodę w konkursie Komisji Sportu i Turystyki na wyjazd ekstremalny.

Erasmus Student Network Politechnika Warszawska
Informacje : Erasmus Student Network to ogólnoeuropejska organizacja studencka, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza Programu Erasmus. Hasło Students helping Students jest mottem organizacji.

ESTIEM Grupa Lokalna w Warszawie
Informacje : ESTIEM is the organisation for European Students of Industrial Engineering and Management, who combine technological understanding with management skills. Our goal is to establish and foster relations between students across Europe and to support them in their personal and professional development. Our network consists of 79 Local Groups in 31 countries, reaching out to 60 000 students.

Studencka Telewizja Internetowa TVPW
Studencka Telewizja Internetowa TVPW jest organizacją, która zrzesza ludzi z pasją, radością życia i chęcią tworzenia. Czas spędzony w TVPW to doświadczenie, interesująca praca i okazja do nawiązania przyjaźni na całe życie.
W zależności od zainteresowań nasi członkowie należą do różnych działów (np. reportażu, techniki i realizacji, marketingu i produkcji, informatyki, administracyjno-finansowego) - wszystkie działy dobrze ze sobą współpracują dzięki czemu tworzymy prawdziwą telewizję.
Specjalizujemy się nie tylko w materiałach, ale również w transmisjach na żywo, co wyróżnia nas na tle innych telewizji studenckich w kraju.

Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
Koło zrzesza osoby zainteresowane elektrotechniką i elektroniką w zakresie Transportu. Celem koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania zainteresowań z zakresu zastosowań elektrotechniki i elektroniki oraz popularyzowanie badań naukowych jak i indywidualnych osiągnięć członków Koła z powyższej dziedziny wiedzy inżynierskiej.

Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej istnieje przy Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej od 2005 roku.
W ramach działalności KN IChiP możliwa jest współpraca z pracownikami i doktorantami Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej podczas realizacji grantów badawczych. Współpraca z doktorantami może zaowocować wyłonieniem się tematu pracy inżynierskiej lub magisterskiej, który będzie zarezerwowany dla współpracującego członka KN IChiP.
Koło Naukowe to nie tylko badania i prace naukowe, ale także spotkania integracyjne, wzajemna sympatia i pomoc.

Koło Pomiarów Biofizycznych “BioS”
Koło Pomiarów Biofizycznych “BioS powstało w czerwcu 2015 przy Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Współpracując ściśle z Pracownią Fizyki Układu Krążenia Człowieka tworzymy prototypy prostych urządzeń do pomiarów fizjologicznych. Mimo krótkiego okresu istnienia Koła, intensywnie pracujemy nad kolejnymi projektami, które często opisywane są na naszej stronie. (bios.fizyka.pw.edu.pl)
Staramy się, aby nasze pomysły były nowatorskie i użyteczne. W naszych pracach najważniejszy jest kreatywny pomysł. Gdy zrodzi się wartościowa idea, następuje szybkie sprawdzenie czy sprawdza się ona w praktyce, czy nie. Aby maksymalnie uprościć i przyspieszyć proces prototypowania korzystamy z platformy Arduino.

Koło Naukowe Projektowania i Konstrukcji
Koło Naukowe Projektowania i Konstrukcji jest młodym i prężnie rozwijającym się kołem działającym przy Zakładzie Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych na Wydziale Mechatroniki, skupiającym członków z różnych wydziałów Politechniki Warszawskiej.
Cele naszego koła koncentrują się głównie wokół szeroko rozumianego projektowania - czyli pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie i w dziedzinie konstruowania urządzeń precyzyjnych, drobnych oraz wszelkiego typu urządzeń mechatronicznych. Wśród projektów wyróżnić można zarówno pomysły członków klubu jak i zlecenia dla firm zewnętrznych. Tradycją już jest, że Koło co roku bierze udział w konkursie o Grant Rektora Politechniki Warszawskiej.
Serdecznie zapraszamy nowych członków

Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów
SKAP - Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów tworzymy my, czyli w większości studenci. Jesteśmy zgraną grupą, która uważa, że studia to nie tylko wykłady, zaliczenia, egzaminy. Koło skupia studentów z różnych kierunków, o odmiennych doświadczeniach i zainteresowaniach naukowych, których łączy wspólne zamiłowanie do motoryzacji. Dzięki połączeniu zróżnicowania z pasją, nasza Organizacja stała się platformą dla kreatywności i miejscem, gdzie rodzą się nowe rozwiązania w zakresie ekonomicznej jazdy. Współpraca, pasja, zaangażowanie i sukces. W tych kilku słowach można streścić SKAP.

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Zrzesza ono studentów i absolwentów kierunku Gospodarka Przestrzenna na Politechnice Warszawskiej. Celem działalności Koła jest rozwój i pogłębianie zainteresowań studentów związanych z gospodarką przestrzenną oraz poszerzanie, promowanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej powyższych zagadnień. Głównym obszarem zainteresowania Koła są zagadnienia związane z zagospodarowaniem i kształtowaniem przestrzeni, jak również dotyczące zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego, kwestii środowiska przyrodniczego, rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zagadnienia związane z projektowaniem urbanistycznym.
Od momentu powstania, Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej jest beneficjentem 8 grantów rektorskich. Szeroka tematyka podjętych prac badawczych obejmuje aspekty związane m.in. z zagospodarowaniem przestrzeni, rozwojem gmin, systemem nawietrzania miasta, zjawiskiem suburbanizacji miast, energetyką odnawialną oraz stanem zdrowia ludności miejskiej.
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej prowadzi zróżnicowaną działalność, która ma na celu rozpowszechnianie wiedzy o gospodarowaniu przestrzenią oraz jej racjonalnym zarządzaniem. Poprzez różne akcje staramy się uwrażliwiać, poczynając od najmłodszych, na problemy związane z kształtowaniem otaczającej nas rzeczywistości oraz szukać dla nich właściwych rozwiązań.
Szkolenia, konferencje i wyjazdy badawcze dają nam nie tylko nowe umiejętności, ale również możliwość poznawania nowych osób, dzielących nasze pasje i konsultowania naszych poglądów. Dzięki temu działalność w Kole daje nie tylko wiedzę, ale również nowe spojrzenie i nowe horyzonty myślenia.

Koło Naukowe Muzyka i Akustyka
Nasza misja obejmuje i łączy ze sobą dwa postulaty - artystyczny i techniczny. Pierwszy z nich skupia się na kreowaniu przestrzeni dla ludzi, którzy mimo iż studiują techniczne kierunki, chcą realizować i rozwijać swoje talenty muzyczne. Drugim kierunkiem działania Koła jest rozwój potencjału naukowego i umiejętności technicznych w oparciu o zainteresowania jego członków z dziedziny muzyki, akustyki i elektroniki. Spoiwem tych postulatów są członkowie koła - ludzie którzy chcą łączyć swoje pasje z technicznym wykształceniem i inżynierskim zacięciem.

Koło Naukowe Mikroelektroniki i Nanoelektroniki
Koło Naukowe Mikroelektroniki i Nanoelektroniki (KNMiN) zajmuje się technologiczną stroną elektroniki. Nasze projekty są bardzo różnorodne - od typowo naukowych (wytwarzanie oraz badanie właściwości nanowarstw bądź struktur półprzewodnikowych) do całkiem praktycznych (osadzanie warstw na ekranach telefonów). Członkowie koła mają dostęp do pomieszczenia o podwyższonej czystości typu cleanroom, w którym przeprowadza się procesy niezbędne do tworzenia tranzystorów i całych układów scalonych. Współpracujemy z licznymi instytutami naukowymi, m.in. Instytutem Fizyki PAN, Instytutem Technologii Elektronowej czy Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych

Koło Naukowe Napędów Melprop
Koło Naukowe Napędów Melprop działa w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Zajmujemy się różnymi rodzajami napędów. Chcesz jakiś zbudować? Tutaj znajdziesz wsparcie i ludzi, którzy chętnie podejmą to wyzwanie razem z Tobą. Współpracujemy ucząc się nawzajem od siebie. Praca w kole może być skoncentrowana na projektowaniu, pracach w warsztacie lub badaniach nad istniejącymi już jednostkami napędowymi, w zależności od Twoich zainteresowań. Starsi członkowie koła prowadzą szkolenia, stwarzając możliwość dalszej nauki we własnym zakresie oraz służą pomocą w nakierunkowaniu na właściwą ścieżkę w dążeniu do rozwiązania problemu. Oprócz prac nad projektami, w ramach koła, członkowie odwiedzamy zakłady przemysłowe takie jak Airbus w Warszawie czy Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu, aby dowiedzieć się jak wygląda praca inżyniera i w jakim kierunku się rozwijać, aby spełnić swoje zawodowe cele.

Kombinatoryczno-Algebraiczne Koło Naukowe KOALA
Szukamy w matematyce piękna i frajdy. A dokładniej, szukamy w rejonach naturalnego występowania misia koala, czyli teorii grafów, kombinatoryce, algebrze i pokrewnej algorytmice ;) Oto nasze działania:
Warsztaty - na których wspólnie rozwiązujemy ciekawe zadania i łamigłówki.
Literatura - wspólne czytanie książek matematycznych - bo niektóre książki łatwiej czytać (zrozumieć), gdy robi się to w grupie.
Pikniki Naukowe, Festiwale nauki, Targi kół naukowych etc. - czyli działania popularyzujące matematykę, na ogół w sposób rozrywkowy, co nie znaczy płytki. Bo głęboka matematyka nie musi być trudna, a twierdzenie Eulera może odkryć nawet przedszkolak.
Prace badawcze - nie boimy się prób rozstrzygnięcia znanych hipotez, ani odkrywania nowych twierdzeń, a samo dociekanie potrafi być ekscytujące. Nasze odkrycia prezentowaliśmy na międzynarodowych konferencjach. Podkreślmy: w ramach tej sfery członkowie koła mają szanse na wyjazdy zagraniczne!

Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Q&S Management
Jak już wiecie, albo i nie wiecie na Wydziale Zarządzania działa
Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Q&S Management.
W każdy wtorek o godz. 18.00 w sali numer NT 3, spotykamy się, aby omawiać sprawy bieżące oraz dodatkowo pogłębiać tematy, które Nas interesują.
Jest w Nas siła zrobienia czegoś na wielką skalę dla Naszej przyszłe, kariery zawodowej oraz dla poprawy wartości studiowania.
Zdobądź: umiejętności audytora wewnętrznego, certyfikaty liczące się na rynku i ciekawy wpis w CV.

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo
ASK Soli Deo jest jedyną organizacją w Warszawie, a być może i w Polsce, która na tak dużą skalę promuje wartości katolickie w środowisku akademickim. Prezentowanie tych wartości, a także nasz osobisty rozwój duchowy są celem Stowarzyszenia.
Wizytówką naszego stowarzyszenia są m.in. konferencje, organizowane często w ramach cyklicznych projektów, przyciągające stale setki, a niekiedy nawet tysiące studentów. Do tego warsztaty, rekolekcje wyjazdowe, adoracje, wyjazdy integracyjne, koncerty i imprezy. Poruszamy wiele interesujących tematów, np. in vitro, miłość i relacje damsko-męskie, wolność prezentowania katolickich i patriotycznych wartości, sens cierpienia, pokonywanie własnych słabości, realizacja marzeń, trudne pytania dotyczące seksu, antykoncepcji, celibatu i innych aspektów nauczania Kościoła niezrozumiałych dla wielu studentów.
Zapraszamy osoby, których studenci chętnie słuchają. Naszymi gośćmi byli m.in. Jerzy Stuhr, Radosław Pazura, ks. Piotr Pawlukiewicz, o. Adam Szustak, Krzysztof Ziemiec, Przemysław Babiarz, Wojciech Cejrowski, Tomasz Zubilewicz, Szymon Hołownia czy Dariusz Malejonek.

Studencki Oddział SPIE Politechniki Warszawskiej
Studencki Oddział SPIE jest częścią międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego optyków i fotoników z całego świata. Pracujemy nad wieloma różnorodnymi projektami od obrazowania prostych zjawisk fizycznych po skomplikowane projekty naukowe. Zajmujemy się popularyzacją optyki wśród dzieci i młodzieży na festiwalach naukowych oraz organizujemy zajęcia dla najmłodszych w przedszkolach. Ważny jest dla nas rozwój obecnych członków więc uczestniczymy w szkoleniach i konferencjach oraz organizujemy je. Nie zapominamy również jak ważna jest integracja koła, dlatego często spotykamy się w mniej oficjalnych okolicznościach :P
Dołącz do nas!

Stowarzyszenie Studentów BEST
Jesteśmy międzynarodową organizacją działającą na 96 uczelniach w całej Europie. Ułatwiamy studentom kontakt z pracodawcą, wyjazdy za granicę oraz zabawę w wolnym czasie.

Międzywydziałowe Koło Naukowe Warsaw University of Technology Racing Team
Zespół WUT Racing tworzą ludzie z pasją. Z pasją do motoryzacji, wysokich prędkości, jak i do własnego rozwoju oraz tworzenia czegoś nowego.
Dwudziestoosobowa grupa studentów realizuje jeden z największych projektów na Politechnice Warszawskiej. Począwszy od autorskiego projektu, poprzez budowę oraz testy bolidu. Do konstrukcji pojazdu wykorzystywane są nowoczesne technologie i materiały, t.j. nanokrystaliczna stal czy materiały kompozytowe. Zwieńczeniem ciężkiej pracy są organizowane w okresie letnim zawody.
Od 2012 roku zespół bierze udział w międzynarodowej rywalizacji Formula SAE i Formula Student z zespołami z całego świata. Największymi sukcesami są najlepszy wynik wśród polskich zespołów odpowiednio w Wielkiej Brytanii na torze Silverstone w 2013 roku (49 miejsce na 90 ekip ) oraz we Włoszech w 2012 i 2015 roku (25/50 i 19/43).
Zespół stratował również dwukrotnie na zawodach Formula Student na Węgrzech. Między zawodami zespół skupia się na projekcie, budowie, testach bolidu oraz na promocji i uczestnictwie w eventach.

Klub Żeglarski PW Wimpel
Jesteśmy grupą przyjaciół, których wspólną pasją jest szeroko pojęta kultura żeglarska, od szant, biesiad i opowieści, przesz szkolenia, aż po wyjazdy i rejsy morskie i śródlądowe.

Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej
Koło naukowe aparatury biomedycznej zrzesza studentów kierunków inżynieria biomedyczna oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem nowoczesnych technologii w zastosowaniach medycznych.
Naszym celem jest przede wszystkim poszerzenie umiejętności i kompetencji członków koła poprzez tworzenie projektów naukowych oraz popularyzacja nauki (przede wszystkim inżynierii biomedycznej) poprzez uczestnictwo w licznych piknikach, prezentacjach, konferencjach i wykładach.

Koło Naukowe Robotyków
Koło Naukowe Robotyków skupia w swoich szeregach pasjonatów robotyki, mechaniki oraz elektroniki. Zajmujemy się budowaniem oraz programowaniem robotów i urządzeń biorących udział w licznych zawodach i konkursach. Niektóre z naszych ubiegłorocznych osiągnięć to:
I miejsce w zawodach ROBOXY 2015 w kategorii MicroMouse, I miejsce w zawodach Eastrobot 2015 w kategorii Line Follower
I miejsce w zawodach międzynarodowych Istrobot 2015 w kategorii Ketchup House
II miejsce w konkursie o Nagrodę Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z projektem wielozadaniowej platformy mobilnej.
Wśród członków naszego koła są też Polscy Finaliści konkursu Microsoft ImagineCup 2015.
Koło umożliwia członkom rozwój i pogłębianie wiedzy w dziedzinie automatyki, sterowania, projektowania układów elektronicznych oraz ich programowania, wykorzystując najnowsze zdobycze technologii m.in. mikrokontrolery z rdzeniem ARM, platformę Intel Edison, druk 3D.

Koło Naukowe Geodezji i Kartografii GEOIDA
Geoidę tworzy grupa przyjaciół, których połączyła wspólna pasja, zainteresowania i chęć zrobienia czegoś więcej. Naszym celem jest promocja szeroko pojętej dziedziny geodezji i kartografii nie tylko w kraju, ale również na arenie międzynarodowej.
Działalność Geoidy nie ogranicza się tylko do aktywności w murach Politechniki Warszawskiej. Dbamy o rozwój indywidualny każdego z Naszych członków, organizujemy liczne konferencje oraz wydarzenia towarzyszące, szeroko współpracujemy z wieloma firmami geodezyjnymi. Koło Naukowe Geodezji i Kartografii najlepiej opisuje 3 razy litera i : interdyscyplinarność, innowacyjność oraz integracja.

Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej
Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej jest jedną z najstarszych i najprężniej działających organizacji przy Politechnice Warszawskiej. Istnieje nieprzerwanie od 1966 roku zrzeszając najambitniejszych i najzdolniejszych studentów, którzy pragną rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę oraz zainteresowania z zakresu szeroko rozumianej energetyki i techniki cieplnej.
Członkowie Koła realizując założenia statutowe KNE uczestniczą w wielu seminariach, sympozjach i konferencjach, organizują obozy naukowe oraz seminaria połączone z wyjazdami do nowoczesnych zakładów energetycznych, a także biorą udział w pracach naukowo-badawczych Instytutu Techniki Cieplnej.
Ponadto, pomimo wielokrotnie zmieniających się realiów, a także możliwości polskiej oraz światowej energetyki, studenci należący do KNE PW są zawsze na bieżąco, śledzą trendy technologiczne, a także mają własne zdanie i wizję.

Koło Naukowe Informatyków – Elektryków (Grupa .Net)
Nasza grupa bierze udział w programie Microsoft Student Partner i jest częścią większej społeczności, która działa w całej Polsce. Wraz z 46 grupami na różnych uczelniach w kraju zajmujemy się poznawaniem i nauczaniem technologii udostępnianych przez firmę Microsoft.
Spotykamy się dwa razy w tygodniu:
Na zajęciach warsztatowych, na których członkowie koła uczą się wykorzystywać najnowsze osiągnięcia informatyki, poznają języki i metody programowania na platformę .NET, Windows 8, Windows Phone 8, Windows Azure i ASP.NET.
Na zajęciach mających formę wykładu, gdzie przedstawiane są różne narzędzia oraz ciekawostki ze świata IT.

Koło Naukowe Inżynieii Komunikacynej
Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej na Politechnice Warszawskiej zrzesza studentów i absolwentów Wydziału Inżynierii Lądowej PW, zainteresowanych tematem inżynierii komunikacyjnej. Łączą nas wspólne pasje oraz chęć rozszerzania horyzontów. Zrzeszamy sympatyków różnych dziedzin: inżynierii ruchu, kolejnictwa, nawierzchni asfaltowych, zrównoważonego rozwoju, alternatywnych środków transportu (rower!) i inteligentnej mobilności (rower!). Oraz wszelkiej maści cyklistów

Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej
Jesteśmy młodym Kołem, istniejącym od 2003 roku. Nasze główne zainteresowania to poszukiwanie możliwych do zastosowania rozwiązań w dobie wyczerpujących się zasobów paliw kopalnych oraz stale rosnącym zapotrzebowaniu na energię elektryczną jak i ciepło. Świadomość, iż energetyka niekonwencjonalna zaczyna być w Polsce coraz bardziej popularna i faktycznie ma racje bytu, jest dla nas dodatkową mobilizacją do podejmowania kolejnych działań. Uczestnicząc w wielu konferencjach, wykładach, seminariach oraz podczas imprez naukowych pozyskujemy dodatkową wiedzę i argumenty, dzięki którym łatwiej jest nam zarażać innych studentów.

Radio Aktywne
Radio Aktywne jest pierwszym akademickim internetowym radiem w Warszawie, oficjalnym radiem Politechniki Warszawskiej. Nadaje nieprzerwanie od października 2004 roku, będąc alternatywą dla komercyjnych radiostacji w kraju.

Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej Wakans
Jako Koło Naukowe uczestniczymy aktywnie w życiu Wydziału Inżynierii Materiałowej realizując projekty naukowe. Efektem naszych działań są prezentacje wyników prac na licznych konferencjach np. AMM Wisła 2006 – Conference In Achievements In Mechanical and Materials Engineering. Aktywnie uczestniczymy w projektach mających na celu rozpowszechnienie idei inżynierii materiałowej, np. współorganizujemy Dni Otwarte Wydziału. Chcemy swoją obecnością promować aktywny styl studiowania.
Do jednych z naszych największych sukcesów zaliczamy zorganizowanie wystawy struktur metalograficznych Oczami Hefajstosa, która była już wystawiana wiele razy w Polsce. Zawiera ona fotografie mikrostruktur, które oprócz walorów naukowo-poznawczych posiadają również wartości estetyczne. W naszym Kole nie brakuje również czasu na wspólne wyjazdy i integrację, Uważamy, że dobre zrozumienie się i poznanie wewnątrz Koła pozwala nam na sprawne działanie i zdecydowanie ułatwia pracę.
Ważna częścią naszej działalności jest organizacja spotkań z firmami. Przedstawiają one studentom swoją działalność, często oferują możliwość stażu, praktyki, a nawet zatrudnienia. Naszymi gośćmi byli m.in. takie firmy jak: Pratt&Whitney, Polamp, Plasticon Poland S.A., Struers, General Electric, Plansee, Sandvik i wiele innych. Spotkania odbywały się cyklicznie i cieszyły się powodzeniem również wśród studentów innych wydziałów.

Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej Biomech
Koło jest otwarte dla każdego studenta PW, który chce poszerzać swoją wiedzę i uczestniczyć w szeregu ciekawych projektów zarówno z zakresu biomechaniki, jak i czystej mechaniki. Dzięki nam możesz wzbogacić swoją wiedzę oraz zdobyć doświadczenie praktyczne i umiejętność pracy w grupie. Czynne uczestnictwo w Kole Naukowym jest ciekawym i zarazem cenionym przez pracodawców wpisem do CV.

SMKN SAE AeroDesign
SMKN SAE AeroDesign to koło z ponad dwudziestoletnią tradycją, działające przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa MEiL Politechniki Warszawskiej. Corocznie członkowie koła biorą udział w zawodach SAE AeroDesign w USA oraz warsztatach, targach, konferencjach i imprezach promujących lotnictwo realizując pasje i nabywając cenne doświadczenie.

Klub Amplitron
Amplitron jest klubem studenckim, tworzonym przez studentów - dla studentów. Zajmujemy się życiem kulturalnym Wydziału i tworzymy miejsce, gdzie każdy może wpaść odpocząć, pouczyć się, lub pobawić.
Chętnie witamy w naszych szeregach każdego, kto chce u nas działać. Masz pomysł na fajne imprezy? Chcesz pobawić się sprzętem scenicznym? A może masz własny zespół i chcesz grać na wydziałowych koncertach?

Chemiczne Koło Naukowe FLOGISTON
Podstawowym celem Flogistonu jest rozwijanie zainteresowań członków Koła, studentów Wydziału Chemicznego oraz wszystkich miłośników tej nauki. Dzieje się to poprzez specjalne wykłady, pokazy oraz konferencje. Tym samym udostępniamy i przedstawiamy w ciekawej formie wiedzę, której nie można znaleźć w zwykłych akademickich podręcznikach. Tutaj słowo Chemia nabiera nowego znaczenia.

Koło Naukowe Biotechnologów Herbion
Nie jest to łacińska nazwa ziół, ani wątroba, jak kiedyś napisano w pewnej relacji. Jest to koło naukowe zrzeszające osoby interesujące się biotechnologią.
Od początku naszej działalności celem Koła było i jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy na temat teoretycznych i praktycznych aspektów nauk biotechnologicznych (chemia, biologia, biochemia), a także nawiązywanie kontaktów z innymi kołami naukowymi, instytucjami naukowymi i zakładami przemysłowymi związanymi z tematyką działalności Koła, oraz popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków Koła w powyższym zakresie.

Płockie Naukowe Koło Chemików
Cel działalności Płockiego Naukowego Koła Chemików stanowi rozwijanie i pogłębianie zainteresowań w dziedzinach związanych z przemysłem chemicznym.
Powyższy cel jest realizowany przez członków Płockiego Naukowego Koła Chemików poprzez: wykonywanie prac naukowo - badawczych pod opieką pracowników Instytutu Chemii (analizę literatury, udział w pracach analitycznych, badaniach aplikacyjnych i próbach produkcyjnych, opracowywanie wyników badań w formie sprawozdań, referatów na konferencje i publikacji),organizację wycieczek do zakładów przemysłowych oraz instytucji naukowych i ośrodków badawczych
uczestnictwo w specjalistycznych konferencjach, seminariach i wystawach
współpracę ze stowarzyszeniami naukowymi (głównie Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (Oddział przy PKN ORLEN S.A. w Płocku).

Koło Naukowe Wod-Kan
Informacje : Celem działalności koła jest ułatwienie swoim Członkom dostępu do
informacji, materiałów i innych form aktywności pozwalających rozszerzyć zakres wiadomości i umiejętności dotyczących branży wod-kan. Osoby zainteresowane zgłębianiem wiedzy związanej z inżynierią środowiska mają możliwość zapoznania się z materiałem przedstawianym w czasie wykładów i ćwiczeń w rzeczywistości, w skali technicznej. Odwiedzając różnego typu obiekty, mamy możliwość rozmowy z osobami z branży, które z punktu widzenia eksploatatora zwracają nam – młodym, przyszłym projektantom– uwagę na różnego typu problemy, z którymi muszą się zmagać w codziennej pracy. Koło skupia studentów z różnych specjalizacjii lat studiów oraz absolwentów i osób zainteresowanych, gdyż interesująca nas tematyka jest bardzo szeroka. W związku z tym organizowane wycieczki, spotkania i szkolenia są odpowiedzią na bieżące problemy i zagadnienia, z którymi spotykamy się w toku naszych studiów jak również odpowiedzią na nowinki techniczne.

Koło Naukowe Twórców Gier Polygon
Koło Naukowe Twórców Gier Polygon jest złożone z około 50 aktywnych członków, którzy biorą czynny udział w życiu koła – przygotowują wykłady i prezentacje, jeżdżą na wspólne wyjazdy, oraz organizują quizy.

Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego
Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego, czyli organizacja studencka zrzeszająca fanów lotnictwa. Działamy przy Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej.
Cel?
Zrobić coś ponad niezbędne minimum!
• Rozwijamy i pogłębiamy wiedzę z zakresu transportu lotniczego
• Nawiązujemy współpracę z podobnymi stowarzyszeniami działającymi w kraju i za granicą
• Poznajemy innych entuzjastów lotnictwa
• Rozwijamy nasze lotnicze pasje ;)
Jak działamy?
Organizujemy:
• Spotkania uczelniane, warsztaty i wykłady, gdzie prezentują się osoby związane z lotnictwem
• Wyjścia tematyczne – m. in. na lotniska, do Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym, do stacji aerologicznych
• Wyjazdy – m. in. na targi lotnicze w Berlinie i Paryżu
• Konferencję – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynieria Ruchu Lotniczego
Realizujemy także projekty naukowe pod opieką pracowników Zakładu Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.
Struktura SKNTL
Opiekunem Koła jest dr inż. Sylwester Gładyś – pracownik Zakładu Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.
Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Transportu Lotniczego wybierany jest na jednoroczną kadencję pod koniec semestru letniego.
Jesteśmy otwarci na każdą formę uczestnictwa, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chętne do pogłębiania swojej wiedzy na temat lotnictwa do działu współpraca. Zapisz się do Koła już dziś!

Koło Naukowe Zarządzania Projektami PMArt
Jesteśmy jednym z większych i bardziej aktywnych Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej. Nasi członkowie to studenci różnych wydziałów, nie tylko PW ale także UW, SGH czy SWPS. Część z nas aktywnie działa także w innych organizacjach, jak Rada Kół Naukowych PW, Erasmus Student Network, czy Samorząd Studentów PW. Większość z nas to studenci ostatnich lat, często mający już za sobą pierwsze poważne wyzwanaia zawodowe i biznesowe. Dzięki temu możemy wymieniać między sobą unikalne doświadczenia jak i korzystać z kontaktów nawiązanych z profesjonalnymi managerami. Oprócz tego tworzymy bardzo zgraną paczkę, która spotyka się prywatnie, uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych.
Mimo, że jesteśmy związani z wydziałem EiTI, nie działamy jedynie w branży IT. Bardzo mocno stawiamy na zdolności organizacyjne i umiejętności miękkie, których tak często brakuje absolwentom uczelni technicznych. Chcemy wychodzić na przeciw zarzutom osób rekrutujących i pracowników HR, pokazując że młodzi inżynierowie prezentują wysoki poziom nie tylko jeśli chodzi o wiedzę techniczną. Staramy się efektywnie zarządzać naszym czasem, wybierając tylko najbardziej wartościowe projekty, maksymalnie się w nie angażując i aktywując jak największą liczbę naszych członków. Szkolimy siebie i przekazujemy nabytą wiedzę innym. Wstąp do PMArt a uzyskasz unikalny wpis do swojego CV. Zaprojektuj swoją przyszłość!

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience
IAESTE oferuje praktyki za granicą dla studentów Polskich uczelni wyższych, głównie kierunków technicznych (także dla doktorantów). Najczęściej trwają one od 6 do 12 tygodni i mogą się odbywać w jednym z ponad 80 krajów świata. Za nasze praktyki otrzymujesz wynagrodzenie – wysokość stypendium zależy od kraju, w którym dana praktyka ma się odbyć. IAESTE odpowiada także za zakwaterowanie i organizowanie czasu wolnego. Program IAESTE działa na zasadzie wymiany – jedna praktyka w naszym regionie na jedną praktykę dla naszego studenta za granicą, dlatego premiowani są studenci biorący udział w działalności organizacji i pomagający nam w zbieraniu ofert. Nie oznacza to jednak oznacza, że tylko oni mogą wyjechać.
Praktyki otwarte są to oferty praktyk przygotowane przez IAESTE dla wszystkich studentów kształcących się na uczelniach gdzie istnieją komitety lokalne IAESTE, a o nominacji studenta na daną ofertę decyduje droga kwalifikacji.
Praktyki rezerwowane są to oferty praktyk, znajdywane przez studentów dla siebie na własna rękę. IAESTE pomaga w wyjeździe na taką praktykę pomagając w zorganizowaniu odpowiednich dokumentów, pozwoleń, itp.

Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej
Koło PTTK nr 1 jest organizacją działającą przy Politechnice Warszawskiej. Zajmujemy się m.in. turystyką pieszą, górską, kolarską i imprezami na orientację.
Co roku organizujemy kilkadziesiąt większych i mniejszych imprez turystycznych - zarówno tradycyjnych, które odbywają się od niepamiętnych czasów, jak i spontanicznych.
Poza wyjazdami prowadzimy Kurs Organizatora Turystyki, na którym można się nauczyć jak zrobić udany wyjazd, jak korzystać z mapy i kompasu czy jak zapanować nad grupą.

Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS
ONYKS jest studencką organizacją działającą przy Politechnice Warszawskiej. Swoją działalność rozpoczęła w 2004 roku. Obecnie w jej skład wchodzi 13 członków.
Jeśli interesujesz się mikrokontrolerami i elektroniką cyfrową, masz ciekawe pomysły na praktyczne wykorzystanie elektroniki, lubisz się uczyć i jednocześnie dzielić swoją wiedzą - serdecznie zapraszamy do współtworzenia naszej grupy!

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie
Chcemy razem szukać w Piśmie Świętym odpowiedzi na wyzwania XXI wieku, zobaczyć jak wartości przedstawione w Biblii przekładają się na codzienne życie zawodowe i osobiste w dzisiejszych czasach.

Spawalnicze Koło Naukowe JOINT
Jesteśmy grupą studentów Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zgromadzonych wokół Zakładu Inżynierii Spajania. Motywami naszej działalności jest umożliwienie członkom koła rozwijania i pogłębiania wiedzy w zakresie spajania, a także popularyzacja naszych indywidualnych osiągnięć. Realizujemy je przede wszystkim poprzez wspólne projekty badawcze, a także organizację wyjazdów na targi tematyczne, spotkania z przyszłymi pracodawcami, wizyty w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz aktywny udział w wykładach, sympozjach i konferencjach poświęconych interesującej nas tematyce.

Akademicki Klub Turystyczny Maluch
Istniejemy już ponad 50 lat i przez cały ten czas z nieustającym zapałem organizujemy wyprawy we wszystkie zakątki Polski i świata. Odwiedzaliśmy zarówno Bałtyk, jak i nasze wspaniałe góry. Zjeździliśmy całą Polskę - od wschodu do zachodu, od północnej do południowej granicy. Szukaliśmy przygód w bliższych i dalszych krajach. Wędrowaliśmy po Litwie, Ukrainie, Bułgarii, Słowacji, Egipcie, Włoszech, Węgrzech, Słowenii, Armenii, Gruzji i wielu, wielu innych. Nasze wyjazdy odbywają się nie tylko w wakacje, ale również w trakcie roku akademickiego. Można się z nami wybrać zarówno podczas dłuższych weekendów, jak i wyskoczyć na jednodniowe wyjścia w okolicy Warszawy.

Koło Naukowe KONSTRUKTOR
KN KONSTRUKTOR działa przy Instytucie Mechaniki i Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji PW. Zajmujemy się konstrukcją mechaniczną,nowoczesnymi technikami wytwarzania (np. druk 3d) oraz doskonaleniem umiejętności członków poprzez wykorzystywanie w praktyce wiedzy zdobytej na zajęciach oraz uzupełnianie jej za pomocą szkoleń. Urzeczywistniamy ciekawe, kreatywne pomysły z jakimi przychodzą do nas kandydaci i członkowie.

Koło Naukowe Optoelektroniki
Koło Naukowe Optoelektroniki (KNO) jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane szeroko rozumianą optoelektroniką i fotoniką. KNO prowadzi swoją działalność przy Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki, wydziału Elektroniki i Technik
informacyjnych od roku 2006. Dzięki życzliwej pomocy Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki mamy dostęp do pomieszczenia w macierzystym Zakładzie Optoelektroniki, gdzie własnym wysiłkiem oraz z pomocą pracowników Zakładu, zorganizowaliśmy bogato wyposażony warsztat dedykowany obróbce aktywnych włókien światłowodowych.

Koło Naukowe Ochrony Środowiska
Jesteśmy kołem, które średnio raz na miesiąc zbiera się na zebrania, ceni sobie dobrą atmosferę spotkań i własną działalność. Jesteśmy aktywni, chcemy poszerzać zainteresowania każdego z KNOŚowiczów i dlatego organizujemy burzę mózgów przy każdym projekcie.

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo
ASK Soli Deo jest jedyną organizacją w Warszawie, a być może i w Polsce, która na tak dużą skalę promuje wartości katolickie w środowisku akademickim. Prezentowanie tych wartości, a także nasz osobisty rozwój duchowy są celem Stowarzyszenia.

Portal Studencki Polibuda.info
Polibuda.info to studencki portal internetowy, który powstał z inicjatywy Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej. Umieszcza zaproszenia i relacje z wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych. informuje o otrzęsinach, połowinkach, wyjazdach turystycznych. Promuje działalność kół naukowych, konferencje naukowe i wykłady tematyczne. Ułatwia studentom wybór ścieżki kariery informując o targach pracy, spotkaniach z pracodawcami, konkursach, praktykach i stażach. Współpracuje z jednostkami zewnętrznymi, organizacjami związanymi z PW oraz innymi mediami PW.
Oto nasza główna trajektoria:
Nasz portal (Polibuda.info - brzmi, co?) działa (oficjalnie od 10. stycznia 2005) pod patronatem Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej. Od maja 2013 w nowej szacie graficznej.
Celem portalu jest promowanie aktywności studenckiej na Politechnice Warszawskiej, dostarczanie dobrej, rzetelnej informacji a także rozwój umiejętności.
Kto tutaj rządzi? Ja rządzę, ty rządzisz, on i ona też. Wszyscy tu mamy coś do powiedzenia, a bałaganem twórczym zarządza kolegium koordynatorów działów z Redaktorem Naczelnym na czele.
Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę z innymi uczelniami lub organizacjami studenckimi.
Nasze priorytety? Rzetelna, wiarygodna informacja, która zawsze na czas do Was dotrze.

Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej Biomech
Biomechanika zajmuje się licznymi aspektami badań żywych organizmów, narządów, tkanek i komórek w ujęciu inżynierskim. Jest bardzo szeroką dziedziną wiedzy, w której wyróżnia się wiele podobszarów, takich jak: biomechanika tkanek twardych i miękkich, biopłynów, biomateriałów, biomechanika sportu, biomechanika urazów i rehabilitacyjna, biomechanika nowotworów, biomechanika komórek i inne.
Bardzo ważnym aspektem pracy w Kole jest umiejętność modelowania matematycznego, która pozwala nam w przybliżony sposób opisać procesy biomechaniczne zachodzące w organizmach żywych. Obecna działalność inżyniera zarówno w obszarze biomechaniki jak i konstrukcji nie ma racji bytu beż analizy komputerowej. Uczestnicy Koła szkolą się stale i pogłębiają swoją wiedzę dzięki prowadzonym projektom oraz kursom wewnętrznym i zewnętrznym. Badanie procesu gojenia się kości, badanie endoprotez, biomechanika gojenia złamań, badanie odpowiedzi komórek na różne bodźce fizyczne czy konstrukcja zaawansowanych stanowisk do prowadzenia takich prac, to tylko niektóre tematy jakimi się zajmujemy.
Koło jest otwarte dla każdego studenta PW, który chce poszerzać swoją wiedzę i uczestniczyć w szeregu ciekawych projektów zarówno z zakresu biomechaniki jak i czystej mechaniki.

Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej
Jesteśmy najpopularniejszą organizacją studencką działającą w całej Polsce. NZS tworzą ludzie o nieprzeciętnej wyobraźni, szalonych pomysłach i niezaspokojonej ciekawości świata. Naszym celem jest aktywne tworzenie studenckiej rzeczywistości, ale też dobra zabawa! W naszym Stowarzyszeniu spotykają się osoby, które chcą dobrze wykorzystać okres studiów.

Klub Filmowo-Fotograficzny Focus
Skupia miłośników fotografii cyfrowej i analogowej - zarówno początkujących hobbystów jak i doświadczonych profesjonalistów. Celem naszej działalności jest uczenie się od siebie nawzajem i rozwijanie swoich umiejętności fotograficznych. Organizujemy spotkania z ludźmi ze świata fotografii, plenery, warsztaty, jak również dyskusje we własnym gronie. Ale to nie wszystko – nasza działalność nie opiera się jedynie na fotografii – realizujemy także projekty związane z filmem.
Często organizujemy warsztaty - pasję realizujemy w sposób praktyczny, nie tylko teoretyczny. To szansa na naukę obsługi sprzętu studyjnego, oświetlenia, programów do obróbki graficznej. Dzielimy się między sobą też wiedzą na temat różnych typów fotografii – od reporterskiej, przez portretową, aż do produktowej czy makrofotografii. Są wśród nas pasjonaci fotografii analogowej, a także filmu. Uczymy się od siebie nawzajem, więc wnosząc swoją wiedzę i poczucie estetyki do naszego Klubu, dostaniesz szansę poznania stylu innych fotografów.
Wspólnie pracujemy nad koncepcjami dużych projektów zdjęciowych, co zmusza nas do kreatywnego myślenia i aktywności. Wykonujemy też fotorelacje z wydarzeń studenckich, sesje w studio i wiele innych. Często między nami wynikają mniejsze projekty fotograficzne, które także wzmagają kreatywność i pozwalają nabywać nowe doświadczenia.
Klub Focus to nie tylko fotografia i film - jak każda organizacja studencka tworzymy grupę otwartych ludzi nastawionych na rozrywkę i integrację. Dajemy również możliwość sprawdzenia się w działalności samorządowej w rozwijającej się wciąż organizacji studenckiej.

SMKN SAE AeroDesign
Działalność koła od prawie 25 lat opiera się na udziale w zawodach bezzałogowych samolotów udźwigowych SAE Aero Design, odbywających się rokrocznie w Stanach Zjednoczonych.

Studencki Oddział SPIE Politechniki Warszawskiej
Studencki Oddział SPIE jest częścią międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego optyków i fotoników z całego świata. Pracujemy nad wieloma różnorodnymi projektami od obrazowania prostych zjawisk fizycznych po skomplikowane projekty naukowe. Zajmujemy się popularyzacją optyki wśród dzieci i młodzieży na festiwalach naukowych oraz organizujemy zajęcia dla najmłodszych w przedszkolach. Ważny jest dla nas rozwój obecnych członków więc uczestniczymy w szkoleniach i konferencjach oraz organizujemy je. Nie zapominamy również jak ważna jest integracja koła, dlatego często spotykamy się w mniej oficjalnych okolicznościach

systemu komentarzy dostarcza Disqus
nasi partnerzy