Atom dla nauki - konkurs dla studentów

Jeżeli interesują cię nauki ścisłe, humanistyczne, biologiczne czy medyczne i chcesz wygrać wyjazd do jednej z elektrowni jądrowych na świecie. Weź udział w ogólnopolskim konkursie dla studentów, organizowanym przez PGE EJ 1 !

Ten artykuł został opublikowany 26-10-2013 19:39 i może nie być aktualny. Spróbuj wyszukać nowsze treści.

PGE EJ 1 ogłosiła ogólnopolski konkurs dla studentów. Będzie on realizowany w ramach programu współpracy z uczelniami wyższymi „Atom dla Nauki”.
Konkurs będzie opierał się na rozwiązaniu zadania problemowego z 7 obszarów tematycznych: socjologia, turystyka, komunikacja społeczną, fizyka, radiobiologia, ekonomia oraz prawo.

Zadania konkursowe będą polegały na:

socjologia - zaplanowaniu badania, które pozwoli opisać, zrozumieć i zmapować potencjalny konflikt społeczny wokół lokalizacji elektrowni jądrowej;
turystyka - przygotowaniu koncepcji rozwoju potencjału turystycznego gminy w której planowana jest lokalizacja elektrowni jądrowej;
komunikacja społeczna – przygotowaniu planu działań komunikacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej, gdzie planuje się lokalizacje elektrowni jądrowej;
fizyka - oszacowaniu i porównaniu dawek skutecznych otrzymanych w wyniku narażenia na promieniowanie jonizujące;
radiobiologia - zaplanowaniu badań, które pozwoliłyby na długofalową ocenę ewentualnych skutków promieniowania na ludzi i środowisko w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni jądrowej;
ekonomia – znalezieniu odpowiedzi na pytanie czym kierować się przy podejmowaniu decyzji o włączeniu do miksu energetycznego energetyki jądrowej;
prawo – rozstrzygnięciu, czy słusznym jest przyznawanie w przetargach dodatkowych punktów za zobowiązanie się wykonawcy do udzielenia części zamówień podwykonawcom z terenu Polski lub regionu lokalizacji potencjalnej elektrowni jądrowej.

Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach, PGE EJ 1 przewidziało nagrodę w postaci wyjazdu studyjnego do działającej, bądź będącej w budowie elektrowni jądrowej. Zdobywcy drugiego miejsca otrzymają nagrodę finansową w wysokości 4 000 PLN, a trzeciego – w wysokości 2 000 PLN.

Zgłoszenia konkursowe w formie tradycyjnej należy składać /przesyłać
na adres:
PGE EJ 1 sp. z o.o. ul. Mokotowska 49 00-542 Warszawa
Z dopiskiem „Konkurs dla studentów w ramach programu „Atom dla nauki”.

Termin składania zgłoszeń do Konkursu upływa 22 listopada 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego zgłoszenia składanego pocztą).

Dodano:

26-10-2013 19:39

Dodane przez:

Magdalena Biczyk

Źródło:

pgeej1.pl

Kategoria:

Konkursy projektowe
systemu komentarzy dostarcza Disqus
nasi partnerzy