Inauguracja nowego roku akademickiego na MiNI Akademii Matematyki na Politechnice Warszawskiej.

W sobotę 12 października 2013 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zaprasza na pierwsze w nowym roku akademickim zajęcia MiNI Akademii Matematyki. Wykład „Kilka przydatnych twierdzeń geometrii” poprowadzi dr Leszek Sidz.

Ten artykuł został opublikowany 16-10-2013 19:12 i może nie być aktualny. Spróbuj wyszukać nowsze treści.

Na wykładzie omówionych zostanie kilka twierdzeń, które dowodzi się w elementarny sposób, korzystając z cech przystawania trójkątów. Omówione zostaną takie tematy, jak twierdzenie o siecznych w okręgu, potęga punktu względem okręgu, nierówność Ptolemeusza, twierdzenie Carnota o przecinaniu się prostopadłych w trójkącie.
Pokazane będzie zastosowanie każdego twierdzenia przy rozwiązywaniu różnych zadań, także pochodzących z olimpiad matematycznych. W grupach warsztatowych, które będą prowadzone na kilku poziomach, dostosowanych do wieku uczniów, uczestnicy będą rozwiązywali zadania z zastosowaniem poznanych na wykładzie twierdzeń i pojęć.
MiNI Akademia Matematyki jest cyklem zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem jest popularyzacja matematyki, pokazanie jej piękna oraz zachęcenie do studiowania na kierunkach ścisłych i technicznych. Każde zajęcia składają się z dwóch części: wykładu oraz warsztatów, na których uczniowie mają możliwość zetknąć się bezpośrednio z problemami, zadaniami i łamigłówkami związanymi z tematyką wykładu. Projekt ten jest współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, a zajęcia przygotowują i prowadzą pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Matematyki
i Nauk Informacyjnych.

MiNI Akademia Matematyki zainaugurowała działalność 14 marca 2010 roku. Zajęcia odbywają się w wybrane soboty w godzinach popołudniowych na Politechnice Warszawskiej. Do tej pory odbyło się 28 wykładów i następujących po nich zajęć warsztatowych. W bieżącym roku kalendarzowym zaplanowano jeszcze dwa takie spotkania:
- 16 listopada 2013 wykład „O wypukłości” wygłosi dr Mariusz Zając,
- 7 grudnia 2013 wykład „O pisaniu bajek matematycznych” poprowadzi mgr Michał Zwierzyński.

Szczegółowy program pierwszych zajęć MiNI Akademii Matematyki

sobota, 12 października 2013

14.00 - 15.00 – wykład ”Kilka przydatnych twierdzeń geometrii” poprowadzi dr Leszek Sidz, sala107 (audytorium), Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75. Wstęp wolny.
15.15 - 17.00 – zajęcia warsztatowe – sale 101, 102, 103, 105, Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75.

Więcej informacji oraz materiały z poprzednich zajęć można znaleźć na stronie MiNI Akademii Matematyki: http://www.akademia.mini.pw.edu.pl/

Dodano:

16-10-2013 19:12

Dodane przez:

Magdalena Biczyk

Kategoria:

Prelekcje i wykłady specjalne
systemu komentarzy dostarcza Disqus
nasi partnerzy