Jakub Ćmil

WydziałMEiL
E-mailjcmil@polibuda.info

Stanowiska w Redakcji:

  • Od 1 kwietnia 2013 do 8 września 2014 - Fotograf w grupie Fotografowie
  • Od 1 kwietnia 2013 do 2 kwietnia 2013 - Grafik w grupie Graficy
nasi partnerzy