Kamil Krawczyk

E-mailkkrawczyk@polibuda.info

Stanowiska w Redakcji:

  • Od 2 lutego 2015 do 27 września 2016 - Członek w grupie Kolegium
  • Od 27 września 2016 do 1 maja 2017 - Zastępca redaktora naczelnego w grupie Kolegium
  • Od 13 października 2014 do 2 lutego 2015 - Fotograf w grupie Fotografowie
  • Od 2 lutego 2015 do 10 czerwca 2017 - Koordynator w grupie Fotografowie
  • Od 10 czerwca 2017 do teraz - Fotograf w grupie Fotografowie
nasi partnerzy