Łukasz Gołębiewski

UczelniaWyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
E-maillgolebiewski@polibuda.info

Stanowiska w Redakcji:

  • Od 29 lutego 2016 do teraz - Fotograf w grupie Fotografowie
  • Od 29 lutego 2016 do teraz - Grafik w grupie Graficy
nasi partnerzy