Marta Diana Koziarska

UczelniaPolitechnika Warszawska
WydziałWydział Fizyki
E-mailmkoziarska@polibuda.info

Stanowiska w Redakcji:

  • Od 23 lipca 2014 do 2 lutego 2015 - Członek w grupie Kolegium
  • Od 2 lutego 2015 do 1 lutego 2016 - Redaktor Naczelny w grupie Kolegium
  • Od 1 lutego 2016 do 1 października 2016 - Zastępca redaktora naczelnego w grupie Kolegium
  • Od 22 października 2013 do teraz - Fotograf w grupie Fotografowie
  • Od 23 lipca 2014 do 2 lutego 2015 - Koordynator w grupie Fotografowie
  • Od 2 lutego 2015 do teraz - Członek w grupie Marketing
  • Od 1 lutego 2016 do 1 października 2016 - Koordynator w grupie Marketing
nasi partnerzy