Reklama w Portalu

Generalną zasadą, jaką się kierujemy jest jak najmniej reklam na naszych ekranach. Też jesteśmy użytkownikami Internetu i tak jak Wy nie lubimy reklam.
W portalu reklamy są jednak obecne.

Dlaczego w Portalu są reklamy?

Reklamy na Polibuda.info to w 90% forma promocji aktywności studenckiej. Czym jest pozostałe 10%? To materiały instytucji i firm, które chcą dotrzeć ze swoim przekazem do Was - studentów, ale z różnych powodów nie mogą zawrzeć z nami współpracy lub spełnić warunków patronatu medialnego.

Zawsze starannie dobieramy treść przekazów, które trafiają na Portal jako treści reklamowe, tak by były jak najmniej uciążliwe a jak najbardziej przydatne.

Czy reklamy są płatne?

Tak, reklama w Portalu jest płatna. Pieniądze pozyskane w ten sposób pozwalają nam utrzymać organizację zrzeszającą ok. 30 osób. Za pozyskane pieniądze kupujemy materiały promocyjne, które wracają do Was, czytelników, w formie nagród w konkursach.

Dla reklamodawców

Jeśli chcesz wykupić reklamę w Portalu skontaktuj się z koordynatorem działu Promocji i Reklamy.
Zobacz też formaty reklamowe, jakie oferujemy.

Oferta reklamowa

nasi partnerzy